REGULAMIN MAŁEJ AMATORSKIEJ LIGI HOKEJA

1 §

Mała Amatorska Liga Hokeja to liga zrzeszająca amatorskie drużyny hokejowe, które nie posiadają licencji i nie są zgłoszone w żadnym związku oraz innej lidze, w tym także amatorskiej. Liga nie ma charakteru oficjalnych rozgrywek, a ma na celu podsumowanie rozegranych spotkań między zgłoszonymi drużynami, nie ma osobowości prawnej, a także nie prowadzi działalności gospodarczej.

2 §

Liga nie posiada oficjalnego organizatora i jest nadzorowana przez uczestników oraz przedstawicieli zespołów biorących udział w rozgrywkach.

3 §

Zawodnicy biorący udział w meczach ligi muszą być pełnoletni oraz posiadać polskie obywatelstwo . Zawodnicy niepełnoletni zostaną popuszczeni na podstawie podpisanej zgody obu rodziców lub opiekunów prawnych.

4 §

Zawodnicy biorą udział w meczach na własną odpowiedzialność, a gospodarze poszczególnych meczów, sędziowie, a także Mała Amatorska Liga Hokeja nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu kontuzji zawodników, urazów ciała zawodników, a także za zniszczony sprzęt hokejowy w trakcie trwania meczów. Przed sezonem gracze każdej drużyny podpisują oświadczenie dotyczące powyższych zapisów.

5 §

Zawodnik biorący udział w meczu ligi musi posiadać pełny sprzęt hokejowy tj. kask, kamizelka (bodik), nałokietniki, rękawice, spodenki oraz nagolenia. Zawodnik nie posiadający w/w sprzętu nie będzie dopuszczony do meczu. Zawodnik poniżej 18 lat musi obowiązkowo grać w kracie. W przypadku złamania kija lub utraty kasku oraz innej części sprzętu hokejowego w czasie gry zawodnik zmuszony jest do natychmiastowego opuszczenia lodowiska. Za kontynuację gry ze złamanym kijem lub bez pełnego sprzętu przewidziana jest kara 2 minutowa.

6 §

W meczach ligowych obowiązują zasady amatorskiego hokeja tzn. zabroniona jest gra ciałem (bodiki), rzucanie przeciwnika na bandę oraz strzały z zamachu, tzw. klepy. Dopuszcza się odstępstwo dot. zezwolenia na strzały z zamachu, tzw. klepy w przypadku uzgodnionego każdorazowo przed spotkaniem stanowiska kapitanów drużyn, przy czym do gry z tzw. klepy konieczna jest zgoda obu drużyn.

7 §

Podczas meczów wprowadzony jest bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Zawodnicy pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających nie będą dopuszczeni do meczu.

8 §

Zgłoszenie nowych drużyn do ligi może nastąpić tylko przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego. Wszystkie drużyny grające w lidze muszą wyrazić zgodę na dołączenie nowej drużyny. Wszystkie zmiany będę konsultowane z przedstawicielami.

9 §

Przed każdym sezonem, do 7 dni przed pierwszym meczem, drużyny zgłaszają listę max. 30 zawodników, którzy wezmą udział w rozgrywkach ligowych. Lista będzie obowiązywała do końca sezonu zasadniczego i fazy play-off. Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny po rozpoczęciu rozrywek wymaga zgody kapitanów wszystkich drużyn. W trakcie sezonu można za zgodą przedstawicieli większości drużyn dopisać (w przypadku gdy na liście początkowej nie było zgłoszonych 30 zawodników) lub wymienić (gdy na liście zgłoszeniowej widniało 30 zawodników) 3 zawodników. Weryfikacja nowo zgłoszynych zawodników nie może trwać dłużej niż tydzień.

10 §

Przed każdym spotkaniem drużyny wpisują listę zawodników oraz bramkarzy którzy występują w meczu. Minimalna ilość zawodników do rozegrania spotkania to 7 zawodników + 1 bramkarz.

11 §

Drużyna gospodarzy jest odpowiedzialna za wypełnienie protokołu meczowego w tym wpisanie (ustalenie) strzelców bramek oraz asyst w czasie lub po meczu.

12 §

W lidze nie mogą brać udziału (być zgłoszeni):
W lidze mogą brać udziału (być zgłoszeni):

13 §

Wystawienie w meczu zawodników spoza listy zgłoszonej na początku sezonu lub wystawienie zawodników opisanych w paragrafie 3 lub 13, regulaminu będzie skutkować automatycznym przyznaniem walkowera (5:0) dla drużyny przeciwnej. Podstawą weryfikacji jest protokół meczowy a weryfikacja może nastąpić w dowolnej chwili, zawodnicy biorący udział w meczu zobowiązani są do posiadania dokumentu ze zdjęciem.

14 §

Lista zawodników zgłoszonych przed sezonem oraz lista zawodników zgłoszonych do raportu meczowego będzie sprawdzona w celu ustalenia ew. przeszłości zawodnika. Dokumentami weryfikacyjnymi są protokoły meczowe, artykuły z gazet, skarby kibica, artykuły ze stron www. Każdorazowo do przeprowadzenia procesu weryfikacji uprawnieni są kapitanowie drużyn lub ich zastępcy, łącznie z żądaniem przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika zgłoszonego do gry.

15 §

Brak bramkarza skutkuje walkowerem (5:0). Dopuszcza się możliwość zastąpienia bramkarza zawodnikiem z listy zgłoszonej przed sezonem, jednak wymagany jest pełny sprzęt bramkarski.

16 §

W czasie ligi będą prowadzone statystyki – zawodników (gole + asysty) oraz bramkarzy (puszczone bramki) w celu wyłonienia na koniec sezonu zasadniczego najlepszego zawodnika oraz bramkarza. Kryterium do wyboru najlepszego zawodnika będzie „punktacja kanadyjska” (czyli. suma bramek + asyst). Bramkarza najmniejsza średnia puszczonych bramek we wszystkich spotkaniach.

17 §

Rozgrywki składają się z sezonu zasadniczego. W tym czasie każda z drużyn rozegra 14 meczów systemem każdy z każdym (mecz + rewanż).

18 §

Mecze będą rozgrywane na lodowiskach przystosowanych do gry w hokeja na lodzie spełniającej wymogi licencji. W sezonie zasadniczym czas gry to 3x15min (3 tercje po 15minut) – czas zegarowy z zatrzymywaniem oraz obowiązkowo odgwizdywaniem uwolnień. Decyzja o wyborze modelu pomiarowego czasu spotkania każdorazowo do uzgodnienia przez kapitanów drużyn.. W przypadku remisu w regulaminowych 45/60 minutach będzie dodatkowa dogrywka 1x5min (1 dodatkowa tercja po 5 min, kto pierwszy strzeli gola - wygrywa) w przypadku dalszego remisu o wyłonieniu zwycięscy spotkania zadecydują rzuty karne po 5 rund + ewentualnie dodatkowe rudny aż do skutku. Strzelcy rzutów karnych mogą się powtarazać w drugiej i kolejnych rundach. Dogrywka w systemie 4 na 4.

19 §

Punktacja w tabeli podczas sezonu zasadniczego będzie następująca - za zwycięstwo w czasie regularnym – 3 pkt, za zwycięstwo w dogrywce – 2 pkt, za zwycięstwo w karnych – 2 pkt, z przegraną w czasie regularnym – 0 pkt, z przegraną w dogrywce – 1 pkt, za przegraną w karnych – 1 pkt.

20 §

O kolejności w tabeli decyduje kolejno - większa ilość punktów, lepszy bilans bramkowy, większa ilość zwycięstw w czasie regularnym, większa ilość zwycięstw w czasie dogrywki, większa ilość zwycięstw po rzutach karnych.

21 §

Odwołanie i przełożenie spotkaniu musi zostać zgłoszone przedstawicielom drużyn z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem co nie skutkuje obciążeniem finansowym. W przypadku krótszego czasu niż 3 dni drużyna odwołująca zobowiązana jest do pokrycia ewentualnych kosztów obsługi sędziowskiej.

22 §

Wynajem lodowiska opłaca drużyna organizująca dane spotkanie

23 §

Oficjalnie rozgrywki w ramach MALH rozpoczynają się z dniem 15.10.2021 r.

24 §

Wszystkie mecze pomiędzy drużynami biorącymi udział w MALH zostaną zakończone z dniem --- r.

25 §

Możliwe jest przeprowadzenie opcjonalnie jednodniowego turnieju pomiędzy drużynami MALH na zakończenie ligi, gdzie nastąpi wybranie najlepszej drużyny sezonu, podsumowanie tabeli oraz wręczenie symbolicznych medali zwycięzcom MALH w sezonie 2021/2022. Miejsce oraz termin czy charakter przeprowadzenia turnieju do omówienia w trakcie trwania sezonu MALH pomiędzy kapitanami drużyn.

26 §

Drużyna, która dwukrotnie zmieni uzgodniony termin rozegrania meczu i finalnie nie przeprowadzi spotkania zostanie ukarana walkowerem.

27 §

Przed oficjalnym rozpoczęciem rozgrywek (patrz pkt. 1) reprezentacji drużyn mają obowiązek przedstawić listę zawodników (na specjalnie przygotowanym formularzu, zawierającym miedzy innymi imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz status zawodnika), którzy będą reprezentować odpowiednie kluby hokejowe w sezonie 2021/2022. Listy należy przekazać do kol. Krzysztofa CZYSZ na adres mailowy francwp@wp.pl Lista powinna zawierać maksymalnie 30 zawodników, z zaznaczeniem: bramkarzy, juniorów, zawodników innych lig amatorskich.

28 §

Wszelkie ustalenia z drużyną przeciwną oraz z sędzią przed/w trakcie/po zakończeniu meczu dokonują jedynie Kapitanowie drużyn lub wyznaczeni asystenci, zapisani w formularzu zgłoszeniowym drużyny.

29 §

Zawodnik ukarany przez sędziego odbywa karę w pobliżu protokolanta (pomiędzy boksami drużyn).

30 §

Warunkiem koniecznym rozgrania meczu w ramach rozgrywek MALH jest zorganizowanie przez Gospodarza lodowiska przystosowanego do gry, zapewnienie obsługi sędziego oraz protokolanta ,który również ma obowiązek kontroli i zatrzymywania czasu gry na tablicy z czasem bądź tablecie lub laptopie z aplikacją do kontroli czasu gry po każdym gwizdku sędziego wstrzymującym grę.

31 §

Główny sędzia biorący udział w rozgrywkach MALH musi posiadać stosowne kwalifikację/licencję.

32 §

Zawodnicy ukarani w każdym meczu, przekazują równowartość w PLN ilości karnych minut na rzecz MALH. Protokoły wraz z pieniędzmi uzyskanymi w ten sposób, Gospodarz meczu przekazuje niezwłocznie do kol. Krzysztofa CZYSZ.

33 §

Zawodnik, który przejawia nadmierną agresję w grze, a także za wszczęcie bójki, może zostać ukarany karą meczu. Ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w meczach MALH przez 3 kolejne spotkania swojej drużyny. Dodatkowo zawodnik taki, musi przekazać kwotę 100,00 PLN na rzecz MALH (patrz par. 36).

34 §

Zgodnym oświadczenie woli kapitanów wszystkich drużyn biorących udział w lidze, dla celów organizacyjnych powołana zostaje stona www, dokumentująca stan rozgrywek i dane statystyczne. Za prowadzenie strony www odpowiedzialny jest kapitan drużyny Baribals Kobiór – Krzysztof Czysz, opłata w wysokości 50 PLN za utrzymanie i prowadzenie strony www obciąża proporcjonalnie (w równej części) każdą z drużyn biorących udział w lidze.

35 §

Wszystkie zebrane fundusze na rzecz MALH w sezonie 2021/2022 zostaną przekazane na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem strony internetowej oraz na zakup symbolicznych medali dla najlepszej drużyny biorącej udział w rozgrywkach.

36 §

Obowiązkiem każdego z kapitanów drużyn jest uzyskanie potwierdzenia znajomości i pisemnej akceptacji regulaminu Małej Amatorskiej Ligi Hokeja oraz oświadczenia woli (patrz 4 §), przez zawodników w ramach swoich drużyny, przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Dokonuje się tego poprzez własnoręczny podpis każdego zawodnika na jednym formularzu regulaminu MALH.